กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

บันทึกเทปรายการ “เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง” ตอน ธรรมะมีทำนอง

นทึกเทปรายการ “เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง” ตอน ธรรมะมีทำนอง
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำโดย นาวุฒิชัย ตาเรือนสอน และ นายเกชา ลาวงษา นักวิชาการศึกษา นำนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ “เดอะแชร์ เก้าอี้มีเรื่อง” ตอน ธรรมะมีทำนอง เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ มนตรีสตูดิโอ ลาดพร้าว 101 โดยพันตรีสุธี สุขสากล อนุศาสนาจารย์ของกรมการทหารสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงมุมมอง ทัศนคติ และถ่ายทอดความคิดเห็นด้านศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม หลังจากได้ผ่านการอบรม ออกอากาศทางช่อง อมรินทร์ทีวี
ที่มา: ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์