กิจกรรม

กราบขอพรปีใหม่ ณ วัดเทวราชฯ

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกกรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ากราบขอพรปีใหม่ 2559 จากพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร วันที่ 13 มกราคม 2559 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร