กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นศ.คหกรรม ฯ นำเสนอการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรี่

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำเสนอการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้าวตังจากข้าวไรซ์เบอรี่หักทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7 ในรายการข่าวเที่ยง
บันทึกเทปเมื่อวันที่ 3ธันวาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร