กิจกรรม

พิธีถวายสังฆทาน วัดเทวราชฯ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสังฆทานประจำทุกๆ 3 เดือน ทั้งนี้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารร่วมบริการเสริมอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร