กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

“มหาวิทยาลัยท้าฝัน”

ผู้ช่วยศาสตรารจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บันทึกเทปการนำเสนอ ผลงานวิจัยเรื่อง จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม สำหรับคนพิการ ในรายการ “มหาวิทยาลัยท้าฝัน” โดยถ่ายทำที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (ปากเกร็ด) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558
กำหนดออกอากาศทาง ททบ.5 ในวันที่ 9 มกราคม 2559 เวลา11.00 น. เป็นตอนที่ 2 ของปีพ.ศ.2559
สามารถดาว์นโหลดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=voJPs43kF4M