กิจกรรม

ร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 88 พรรษา มหาราชา

ร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 88 พรรษา มหาราชา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 88 พรรษา มหาราชาและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาศเฉลิมพระชนม์ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมาศาสตร์ ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่บริเวณพระอุโบสถ ในงานดังกล่าว เมื่อ 2 ธันวาคม 2558 ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร