กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เข้าสัมภาษณ์ ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในการนี้อาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ และทีมนักศึกษา ให้สัมภาษณ์การทำข้าวตังหน้าหมูหยองและขนมกลีบลำดวนจากข้าวหักไรซ์เบอรี่ และการใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านเพื่อคุณประโยชน์ในอาหาร ในการนำสารเมือกที่อยู่ในผัก(Mucilage) จากผักปลังขาว ทดแทนการใช้มันแข็งในลูกชิ้นหมู โดยมีอาจารย์ดวงกมล ตั้งสถิตพร เป็นที่ปรึกษา
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประมาณเดือนมีนาคม 2559