กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

“คหกรรม รับรางวัล Miss Jumbo Queen RMUT 2016 ในงานกีฬา “สุวรรณภูมิ

นายชาญวิทย์ ศรีบุรินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 (Miss Jumbo Queen RMUT 2016) พร้อมทั้งรางวัล Best Costume (การแต่งกายยอดเยี่ยม) และรางวัล Miss Photogenic (ขวัญใจช่างภาพ) จากการประกวด Mr. & Miss RMUTP 2016, Season Award & Jumbo Queen 2016 กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” เมื่อ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ขอแสดงความขอบคุณ นายชาญณรงค์ จุมปี นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และนางสาวชยาภัสร์ ยอดแก่น นักศึกษาสาขา วิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ในการเข้าร่วมประกวดดังกล่า