กิจกรรม

สาธิตงานวัฒนธรรมไทย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการจัดแสดงและสาธิตงานฝีมือไทยการทำเครื่องหอมบุหงา น้ำอบน้ำปรุง บายศรี และขนมไทยมงคลเพื่อต้อนรับนาย เอ็ม ฮามิด อันสารี (H.E. Mr. M Hamid Ansari) รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียและภริยาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทยและการจัดดอกไม้ตกแต่งตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรีเพื่อการต้อนรับดังกล่าว โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมี ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประสานงานและควบคุม