ข่าวประกาศ

ครอบครูช่างหัตถศิลป์ตหกรรมไทย ครั้งที่ 3

ขอเชิญ คณาจารย์ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมโครงการครอบครูช่างหัตถศิลป์ตหกรรมไทย ครั้งที่ 3
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา ตั้งแต่ 08.00 น. เป็นไป

12810340_1246449522037055_1207794436_o 12809887_1246468968701777_2114349185_o