กิจกรรม

คหกรรมฯ โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย แก่ผู้แทนระดับสูงต่างประเทศ

คหกรรมฯ โชว์ศิลปวัฒนธรรมไทย แก่ผู้แทนระดับสูงต่างประเทศ โครงการบัวแก้วสัมพันธ์ ประจำปี 2016 จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับเชิญจากคุณจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดแสดงและสาธิตการร้อยมาลัยดอกไม้สด การแกะสลักผัก ผลไม้ และการทำขนมไทย ในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่ผู้แทนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศจากภูมิภาคลาตินอเมริกา และแคริบเบียนเอเชีย และแปซิฟิก และแอฟริกาที่เข้าร่วมโครงการบัวแก้วสัมพันธ์ ประจำปี 2016 เพื่อเลี้ยงรับรองและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ผู้แทนระดับสูงต่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆดังกล่าว เมื่อ 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้เคยร่วมงานกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มาแล้วก่อนหน้า ในการจัดครูอาสาสมัครประเทศภูฏานสอนการทำเทียนและสบู่ให้กับเยาวชนในประเทศภูฏาน ตามโครงการแนวพระราชดำริของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน นับเป็นเครือข่ายร่วมกันในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสู่สายตาชาวต่างประเทศ