กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์รับรางวัล

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมการประกวดเทพีสงกรานต์ – หนุ่มลอยชาย และการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ภายในงาน “ราชมงคลพระนครสืบสานมหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำใจแต่งไทยนุ่งซิ่น ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง” เมื่อ 19 เมษายน 2559 ณ ลานกิจกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 การประกวดกุลบุตรสงกรานต์
ได้แก่นายศราวุฒิ สุขศรี  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

2.รางวัลการแต่งกายงาม การประกวดกุลบุตรสงกรานต์
ได้แก่นายวิษณุพงษ์ รัตนะ  นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

3.รางวัลชนะเลิศ การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ได้แก่นายปารเมศ สังฆคุณ นายจักรภพ สามเพชรเจริญ นายดูดี บุญขวัญ นายชัชชฎากุล บรรพบุรุษ
และนางสาวจิรภา เทียนพิมาย นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ได้แก่นายโกวิท ดิดสำโรง นายสันติ คำดี และนายศุภชัย วรรณโคตร์ นักศึกษาสาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์