กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คว้า 7 รางวัล จากการประกวดกล้วยไม้

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คว้า 7 รางวัล จากการประกวดกล้วยไม้
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ส่งผลงานร่วมโครงการจัดประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (Asia Pacific Orchid Conference) ใน ปี 2559 ภายใต้แนวคิด “กล้วยไม้แห่งมวลมนุษยชาติ : Orchids and Human Beings)” จัดโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ 19 -27 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ได้แก่ 7 รางวัล ดังนี้
1.นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์ รับรางวัลชนะเลิศ (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
2.นายจักรภพ สามเพชรเจริญ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
3.นายสพัฒน์ ศรีอรุณ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
4. นายดิฐิพัฒน์ แสงสี รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (หัวข้อ กล้วยไม้กับความฝัน)
5. นายณรงค์กร ทองหมื่น นายดูดี บุญขวัญ และนายกบินทร์ สารัส รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (หัวข้อ กล้วยไม้วิจิตรประเภทช่อบูเก้)
6. นายชัชฎา จุ่มก๋า นายวีระพงษ์ ปากโพ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (หัวข้อ กล้วยไม้วิจิตรประเภทช่อบูเก้)
7 .นายธิติพงศ์ วัฒนสกุลทิพย์ นายจักรภพ สามเพชรเจริญ และนายกฤตานนท์ ปล้องแก้ว รับรางวัลชมเชย (หัวข้อ กล้วยไม้วิจิตรในภาชนะ)