ข่าวประกาศ

รับสมัครบลูกจ้างชั่วคราว

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด ฝ่ายวิชาการและวิจัย ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม