กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 59

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับนายสายชล พุทธา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เข้ารับรางใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมครุฑทองคำ เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล