กิจกรรม

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่งานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติ”วันฉัตรมงคล”

คหกรรมศาสตร์ จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่งานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติ”วันฉัตรมงคล”
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานสโมสรสันนิบาต เนื่องในวันฉัตรมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมดำเนินการ เมื่อ 4-5 พฤษภาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล