กิจกรรมข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม