กิจกรรมข่าวประกาศ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2559  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา  คุณวุฒิ ปริญญาตรี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-665-3777 ต่อ 5220

>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม