กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นศ.คหกรรมฯ คว้า Popular Vote กิจกรรมออกแบบแฟชั่น “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9”

นศ.คหกรรมฯ คว้า Popular Vote กิจกรรมออกแบบแฟชั่น “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9″เชิดชูภูมิปัญญาผ้าไทย

นักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร นายธีรภัทร์ พุ่มคง นายนนทวัตร์ วงค์พิใจ นายธนกร หทัยโสภณ นางสาว ศศิวิมล เจนการ
นางสาว อารียา บุญชุ่ม รับรางวัล Popular Vote จากกิจกรรมการประกวดออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9” หัวข้อ ฝ้ายทอมือ เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ บางไทร จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

นักศึกษาใช้ชื่อทีม”ฝ้ายสยาม” ในการส่งประกวดด้วยแนวคิดของดอกฝ้ายสีเหลืองอ่อน ที่มีความอ่อนหวานนุ่มนวลและแฝงด้วยความสดใสพร้อมรับการเริ่มต้นวันใหม่ของทุกวัน โดยมีอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ให้การปรึกษาการออกแบบและตัดเย็บ

โอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร และทีมฝ้ายสยาม ขอขอบคุณกำลังใจในทุกคะแนนโหวต ทำให้ได้มาซึ่งรางวัลดังกล่าว เป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานในโอกาสต่อไป

•ขอบคุณภาพข่าวจาก อ.มัลลิกา จงจิตต์