กิจกรรม

นักศึกคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

 

นักศึกคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมปฏิบัติงานในพิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมีทุก ๓ เดือน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ รับพระบัญชา เป็นเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ครบรอบ ๑๕ ปี เมื่อ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

13342951_1099152590146286_7278862723887987798_n 13325491_1099152743479604_6526881754927270598_n 13321888_1099152623479616_7167140389117618143_n 13321820_1099152886812923_2162961234031831622_n 13394212_1099152680146277_2074495213395382122_n 13321636_1099152843479594_2025928110561906890_n 13315768_1373078459385856_6769380437071164805_n 13344721_1373078159385886_7927454918787576279_n