กิจกรรม

นักศึกษาคหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิวัดปากน้ำ

นักศึกษาคหกรรม ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิวัดปากน้ำ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิวัดปากน้ำ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ประจำปี 2559 โดยมอบให้นายธนารักษ์ คำโท นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และนางสาวโนรี เหลืองอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ พระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ