ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี (รับตรงรอบ 2 )ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญาตรี (รับตรงรอบ 2 )ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 4 ปี จำนวน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2559 สมัครด้วยตนเองที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และสอบคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ สนามสอบอาคารเรือนปัญญา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-6653888 และทาง www.hec.rmutp.ac.th