กิจกรรม

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 3 เมืองกรากุฟ

คหกรรม..ร่วมงาน Thai Festival 2016 #เมืองที่2 กรากุฟ โปแลนด์

นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอร์ ประเทศโปแลนด์ ประธานการจัดงาน Thai Festival 2016 ณ เมือง กรากุฟ โปแลนด์ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยมีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดแสดงงานหัตถกรรมไทย อาหารและขนมไทย ได้แก่ มาลัยข้าวตอก สานปลาตะเพียน ขนมครก ส้มตำ ลูกชุบ และขนมเบื้อง ระหว่าง 4-5 มิถุนายน 2559

ในการนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นผู้รับมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณจากประธานพิธี เมื่อ 4 มิถุนายน 2559 ณ Krakow Old Town City Center ประเทศโปแลนด์