กิจกรรม

เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 3 เมืองบูดาเปสต์

คหกรรม..ร่วมงาน Thai Night ณ กรุงบูดาเปสต์ ‪#‎เมืองแรกบูดาเปสต์‬ฮังการี
ท่านทูตขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดงาน Thai night ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ให้เกียรติเชิญคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแสดงงานหัตถกรรมไทยและอาหารไทย ต้อนรับทูตานุทูตกว่า100 ประเทศ และแขกผู้มีเกียรติกว่า 600 คน ให้แก่ผู้ร่วมงานได้ชมและชิม ในงาน Thai Night เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศ เมื่อ 1 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์วัฒนธรรม MOM Sportközpont ฮังการี