กิจกรรม

แฟชั่นโชว์ “ฝ้ายสยาม”

               นักศึกษาสาขวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมออกแบบและตัดเย็บผลงานประกวด ในงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9″ ใน concept จากแรงบันดาลใจ: ดอกฝ้ายสีเหลืองอ่อนหวาน ทำให้รู้สึกสดใส มีชีวิตชีวาเหมือนการเริ่มต้นของวันใหม่ ภายใต้ชื่อผลงาน”ฝ้ายสยาม” แสดงโชว์ เมื่อ 14 มิถุนายน 2559 ณ เซ็นทรัลคอร์ท (โถงลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาอกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นที่ปรึกษา
ทั้งนี้ ของผลงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 9” จะตัดสิน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศฯ อำเภอบางไทร พระนครศรีอยุธยา