กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงานเทศกาลไทย ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดแสดงผลงานและสอนการร้อยมาลัย การแกะสลักผักผลไม้และเครื่องแขวน ในงานเทศกาลไทย “Thai Festival 2016” โดยได้รับเชิญจากนายนพปฏล คุณวิบูลย์เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส เมื่อ 9-10 กรกฎาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส