กิจกรรม

คหกรรมฯ โชว์งานไทย งานประชุมออมสินโลก

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทย โชว์ผู้บริหารและสมาชิกสถาบันออมสินโลก ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (WSBI General Assembly Meeting 2016) กิจกรรมสาธิตประกอยด้วยการร้อยมาลัย การสานปลาตะเพียน ขนมไทยชุดทอง ข้าวเกรียบปากหม้อ สาคูไส้หมู และเครื่องดื่มสมุนไพร เมื่อ 30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ