กิจกรรม

จัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีลาว

จัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในดำเนินการจัดดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ ในงานเลี้ยงต้อนรับนายทองลุน สีสุลิน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล