กิจกรรมข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2559

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม