กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ”บัวบาทยาตรา”

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ”บัวบาทยาตรา”

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และดร.สุวรรณา กล่อมจิตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติ “บัวบาทยาตรา” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ในโอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการจัดตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดแสดงสาธิตงานวัฒนธรรมไทย การแกะสลักผักและผลไม้ เครื่องหอมไทย การร้อยมาลัย ขนมจีบไทย ช่อม่วง และขนมเบื้อง ให้แก่คณะรัฐมนตรี ทูตานุฑูตและแขกผู้มีเกียรติ ในงาน”บัวบาทยาตรา”เมื่อ 7- 8 กรกฎาคม 2559 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ประสาน