กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

โชว์อาหาร และงานฝีมือไทย ต้อนรับที่ปรึกษารัฐเมียนมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์ นักศึกษา ต้อนรับนาง อองซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล