กิจกรรม

คหกรรม ร่วมงานแถลงข่าว “กรุงเทพฯ เมืองอาหารอร่อย”

คหกรรม…โชว์อาหารไทยใกล้สูญหาย แถลงข่าว “กรุงเทพฯ เมืองอาหารอร่อย”

กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าว เทศกาล“กรุงเทพฯ เมืองอาหารอร่อย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าว เมื่อ 18 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญ ให้ร่วมจัดแสดงและสาธิตวิธีการทำพร้อมให้ชิมรสชาติอาหารไทยหลายชนิดที่ใกล้สูญหาย เช่น ส้มฉุน พระรามลงสรง หมู่โสร่ง ยำทวาย แสร้งว่า ขนมพระพาย ขนมดอกดิน โดยมี คณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการร่วมจัดแสดง กำหนดจัดเทศกาล “กรุงเทพฯเมืองอาหารอร่อย” จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อให้คนไทยร่วมกันอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารไทย