กิจกรรม

คหรรม…ร่วมกิจกรรมวันแม่

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมกิจกรรมวันแม่ “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี” เมื่อ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ม.ราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์