กิจกรรม

ทำบุญตักบาตร

คหรรมศาสตร์ ทำบุญตักบาตร ในโอกาส “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวัน 12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต เมื่อ 10 สิงหาคม 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรือนปัญญา ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส “12 สิงหามหามงคล เฉลิมพระชนม์ 84 พรรษา มหาราชินี”