กิจกรรมข่าวประกาศ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559  ตำแหน่ง อาจารย์ (วิชาการ) จำนวน 3 อัตรา  ดังนี้

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หมวดอาหารและโภชนาการ) หรือ คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ)
  2. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา คุณวุฒิ ปริญญาโท คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจบัณฑิต) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2559 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 02-665-3777 ต่อ 5220

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม