ข่าวประกาศ

กำหนดการซ้อมรับปริญญา

 

กำหนดการซ้อมรับปริญญา ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*วันฝึกซ้อมย่อย ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559

เวลา 07.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา

*วันฝึกซ้อมย่อยรวม (ภาพรวม 9 คณะ) ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559

เวลา 07.00-12.00 น. ณ หอประชุมมงคลอาภา (ชั้น 3) คณะบริหารธุรกิจ

*วันฝึกซ้อมใหญ่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 06.00-11.30 น. ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

***พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า) ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

 

*หมายเหตุ บัณฑิตแต่งตัวเหมือนวันรับจริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02-665-3777, ต่อ 5212

ปริญญา