กิจกรรมข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคล เพื่อรับจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 1/2559 สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  จำนวน 3 อัตรา

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม