กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ “คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ”

คหกรรมศาสตร์ “คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อพ่อ”

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แจกขนมและยาดมสมุนไพร ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านด้านหน้ามหาวิทยาลัย ที่เดินทางร่วมพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อ 28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร