กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ จิตอาสา ร่วมผลิตถุงข้าวพอเพียง

 คหกรรมศาสตร์ จิตอาสา ร่วมผลิตถุงข้าวพอเพียง

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมผลิตถุงข้าวพอเพียง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร