กิจกรรม

คหกรรม ทำดีถวายพ่อหลวง เป็นพระราชกุศล

คณะทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร “โชว์ศักยภาพจัดทำยาดมส้มโอมือ ยาดมสมุนไพร- ทำดีถวายพ่อหลวง เป็นพระราชกุศล” บ่ายนี้สร้างสรรค์กิจกรรม “ทำดีถวายพ่อหลวง” โดยคณาจารย์ นักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ทำความดีถวายพ่อหลวง นำยาดมส้มโอมือ ยาดมสมุนไพร ไปมอบให้ประชาชนที่ไปร่วมแสดงความอาลัย เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 ณ พระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง  จำนวน 1000 ชิ้น