กิจกรรม

คหกรรม ทำดีถวายพ่อหลวง เป็นพระราชกุศล

     คณะทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร “โชว์ศักยภาพจัดทำยาดมส้มโอมือ ยาดมสมุนไพร- ทำดีถวายพ่อหลวง เป็นพระราชกุศล” บ่ายนี้สร้างสรรค์กิจกรรม  ทำดีถวายพ่อหลวง โดยคณาจารย์ นักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ทำความดีถวายพ่อหลวง นำยาดมส้มโอมือ ยาดมสมุนไพร ไปมอบให้ประชาชนที่ไปร่วมแสดงความอาลัย เมื่อ 21 ตุลาคม 2559 ณ พระบรมมหาราชวัง และท้องสนามหลวง _1 _2 _dsc0695 _dsc0699 _dsc0703 _dsc0708 _dsc0712 _dsc0714 _dsc0719 _dsc0721 25591021_311 25591021_355 25591021_779 25591021_800 25591021_2199 25591021_2204 25591021_2666 25591021_2930 25591021_4519 25591021_4550 25591021_5466 25591021_5489 25591021_5995 25591021_6212 25591021_6454 25591021_6482 25591021_6582 s__15794262