กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ และสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 19 ตุลาคม 2559 ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร