กิจกรรมข่าวประกาศ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2559 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4/2559   จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-11 พฤศจิกายน  2559 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โทร 0-2665-3777 ต่อ 5220

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม