กิจกรรม

ร่วมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อ 14 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์