กิจกรรม

MCOT TV สัมภาษณ์อาจารย์คหกรรม.. หัวข้อ :โภชนาการคุณแม่มือใหม่

MCOT TV สัมภาษณ์อาจารย์คหกรรม.. หัวข้อ :โภชนาการคุณแม่มือใหม่

อาจารย์สุมภา เทิดขวัญชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ MCOT TV รายการ Social Club ชมรมคนรักสิทธิ ช่วง “นานาน่ารู้” ทางช่อง 30 MCOTเกี่ยวกับโภชนาการและเรื่องน่ารู้สำหรับคุณแม่มือใหม่ เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559