กิจกรรม

MCOT TV สัมภาษณ์อาจารย์ประจำสาขาอาหาร ประเด็นโภชนาการผู้สูงอายุ

MCOT TV สัมภาษณ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหาร ประเด็นโภชนาการผู้สูงอายุ อาจารย์ฐิติพร เพ็งวัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้สัมภาษณ์รายการ Social Club ชมรมคนรักสิทธิ ช่วง “นานาน่ารู้” ทางช่อง 30 MCOT เกี่ยวกับโภชนาการน่ารู้สำหรับผู้สูงอายุและอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต มีกำหนดออกกาศในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00-14.20 น.