กิจกรรม

มาลัยแห่งดวงใจ ถวายอาลัย องค์ภูมินทร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบหมายให้ ผ.ศ.อภิรัติ โสฬศ พร้อมด้วย อ.อนุสรณ์ ใจทน ประสานงานร่วมกับมูลนิธิดอกไม้อบแห้งโครงการหลวง และคุณภูเบศร์ เจษฎ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก (เอเชีย – แปซิฟิก) เพื่อจัดทำประติมากรรมงานดอกไม้ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมกัน นำใบลานมาขัดคล้องประสาน เพื่อสื่อถึงสานสายใยที่ปวงประชาชาวไทยมีต่อพระองค์ ขึ้นรูปเป็นพวงมาลัยขนาดใหญ่โดยใช้วัสดุอบแห้งของโครงการหลวง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร เพื่อถวายอาลัย จัดแสดงในงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” และยังมีสถาบันอื่นร่วมจัดแสดงอีกหลายสถาบัน ระหว่าง 3-11 ธันวาคม 2559 นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ Hall of Farm ชั้น M