ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกำหนดสถานที่ เพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการแข่งขันและกำหนดสถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา  สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม