กิจกรรม

ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีเปิด งานแสดงประติมากรรมจัดดอกไม้จากไม้ประดับแห้ง มูลนิธิโครงการหลวง รับมอบโล่ที่ระลึกจาก รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ หัวหน้าโครงการบุหงาโครงการหลวง ในงาน “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” จัดขึ้นเพื่อถวายอาลัยและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดทำพวงมาลัยขนาดใหญ่จัดแสดง ชื่อว่า “มาลัยแห่งความจงรักภักดี” ออกแบบโดยอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ และนักศึกษาที่ร่วมกันประดิษฐ์ จากการนำใบลานมาขัดคล้องสานเป็นพวงเพื่อสื่อถึงสานสายใยรัก ที่ปวงประชามีต่อพระองค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร เพื่อถวายอาลัย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผศ.อภิรัติ โสฬศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นที่ปรึกษาและประสานงาน

งานจัดแสดง “ดอกไม้แห่งราชัน บุหงาโครงการหลวง” มีขึ้นระหว่าง 3-11 ธันวาคม 2559 นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณ Hall of Fame ชั้น M