ข่าวประกาศ

รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 สายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา สังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 สายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่ง  อาจารย์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  จำนวน 3 อัตรา
  2. ตำแหน่ง  อาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร  จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ธันวาคม  2559 เวลา (ภาคเช้า) 09.00 -12.00 น และ (ภาคบ่าย) 13.00 – 15.30 น. ในวันราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทร 0-2665-3777 ต่อ 5220

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม